Bičių motinėlės

Bičių motinėlių ženklinimo spalvos

Spalva

Metai

Geltona

2002

2007 2012
Raudona 2003 2008 2013
Žalia 2004 2009 2014
Mėlyna 2005 2010 2015
Balta 2006 2011 2016

 

        Žinoma, kad bičių šeimos produktyvumas priklauso nuo daug faktorių. Įsitikinta, kad svarbiausias faktorius yra tas, kuris nulemia visas kitas bičių šeimos savybes – tai bičių motinėlės kokybė. Geriausia motinėlė yra ta, kuri pirmuosius du metus pavasarį per parą prideda daugiausia kiaušinėlių. Aš bitininkavau su vietinės kilmės (jeigu taip buvo, nes sakoma, kad jau ir tada nebebūdavo grynaveislių vietinių bičių), Kaukazo pilkosiomis bitėmis, Bachfasta veislės bitėmis ir Karnikos grynaveislėmis bitėmis bitininkauju jau apie 9 metus. Jau 3-ti metai auginu ir platinu grynaveisles Karnikos veislinės bičių motinėles, atgabentos iš Šveicarijos Lozanos veislinio ūkio. Auginu ir platinu Karnikos grynaveisles bičių motinėles, gautas iš LŽŪ instituto bitininkystės skyriaus, kurias užaugino Tamašauskienė. 

2002 –siais metais, realizuodamas grynaveisles motinėles, visiems bičiuliams sakiau, iš kurios veislinės motinėlės pastaroji užauginta. Visų prašiau atsiliepimų apie dėslumą ir tos bičių šeimos produktyvumą. Konkrečių, pagrįstų faktiniais rezultatais, atsiliepimų negavau. Aš pats stropiai registravau bityno žurnale motinėles pagal kilmę, apčiuopiamų rezultatų garsinti pakol kas bijau.

Turiu konkretų pagrindą, iš savo patirties, iš įvairiausios literatūros, paskaitų teigti, kad motinėlės kokybė, bičių šeimos produktyvumas labai  ir pagrindinai priklauso nuo jos auginimo metodikos, nuo augintojo stropumo, auginimo biologijos žinojimo ir nuo motinėlių auginimo įrangos tobulumo.


             Pastebėta, įsitikinta, kad vienoje šeimoje, kur yra tik viena motinėlė, o bitės būna skirtingų rasių, t.y. kelių spalvų. Žinoma, kad motinėlė ore apsivaisina su keliais tranais. Kai motinėlė deda kiaušinėlį į bičių akelę, iš spermotekos išleidžiamos kelios vyriškosios sėklelės ir kiaušinėlis apvaisinamas. Kai kiaušinėlį deda į traninę akutę, motinėlės pilvelis nesusilenkia ir kiaušinėlis padedamas ne apvaisintas. Lervutė bus auginama iš grynaveislio kiaušinėlio, žinoma, jeigu motinėlė yra grynaveislė, arba pirmos kartos mišrūnė. O profesorius J.Straigis ir kai kurie rusų mokslininkai teigia, kad tranų mišrūnų nebūna. Visi tranai grynaveisliai ir įvairių rasių. Jeigu motinėlė apsivaisino su kelių rasių tranais ir skirtingų tranų sėklelės apvaisina kiaušinėlius, todėl būna skirtingų rasių, spalvų bitės vienoje šeimoje. Viename bityne po keleto metų gali būti kelių skirtingų rasių tranai, nors ir visos šeimos išaugintos iš vienos grynaveislės motinėlės.

            Mano bitynuose vyrauja karnikos ( krajinos) rasės motinėlės, viena atgabenta iš Šveicarijos Lozanos veislinio ūkio. Negalima tvirtinti, kad tų motinėlių, apsivaisinusių, dukterų padėti kiaušinėliai bus grynaveisliai, nes pasitaiko skirtingų spalvų bičių vienoje šeimoje, nors tokių šeimų nedaug.

            Būdų, kad apsivaisintų tik su to bityno tranais, nepavyko įgyvendinti. Vengdamas kraujomaišos, nukleusus stengiuosi laikyti toli nuo motininio bityno.

         Bitininkų praktiniame gyvenime ženkliai nepastebima produktyvumo skirtumų, tarp šeimų su grynaveislėmis motinėlėmis ir pirmos kartos mišrūnėmis.

            Buvo siūlyta, kad veislinius tranus ir, apsivaisinimui subrendusias, motinėles paleisti tada, kai jau nebeskraido kiti tranai. Nepavyko, nes tada jau nebeskrido ir norimi tranai. Ne daug kartų ir bandžiau.

            Šiuo metu Lietuvos sąlygomis garantuoti, kad turim grynaveislių apvaisintų motinėlių, manau, negalima.

            Pastebėta, ne kartą ir ne tik aš vienas įsitikinau, kad ankstyvosios pavasarinės motinėlės būna blogesnės. Manoma, jog viena iš kelių priežasčių tai, kad dar mažai tranų būna ore ir motinėlė nepilnai apsivaisina.

                        Šiauliai. 2002  04  08 d.

 Jonas Grigaliūnas, Ežero g. 12 a – 16, LT – 5408. Šiauliai. Tel. (8-21) 399593. El.-paštas: j.grigal@takas.lt - Augina  Karnikos grynaveisles motinėles, bičių šeimeles.

Titulinis Naujienos  Produktai  Bitynas Motinėlės Bičių ligos Spietimas Medus  Receptai  Galerija Links Atsiliepimai Kontaktai