Šeštadienio interviu
Su mokytoju - apie bites
Tarptautinės mokytojų dienos išvakarėse Bagaslaviškyje susitikome su įdomiu jaunu žmogumi - mokytoju biologu Gediminu Žilinsku ir jo žmona Rima, taip pat dirbančia Bagaslaviškio I. Šeiniaus pagrindinėje mokykloje raštininke. Apie mokyklą, mokinius ir mokytojus pokalbis
buvo neilgas, tačiau kai šneka pakrypo apie bites, - kalbėjomės apie pusantros valandos. Atsisveikinant Rima užsiminė, kad Gediminas apie bites galėtų pasakoti valandų valandas, kad jam ši tema niekada nenusibosta...
 
Korespondentas. - Jūs bagaslaviškietis?
 
 
Gediminas Žilinskas. - Dabar - taip. Štai ir gražų "alytnamį" gražioje vietoje turime. Tačiau kažkada buvau grynų gryniausias vilnietis. Sostinėje gimiau ir užaugau, baigiau tuometinį Vilniaus pedagoginį institutą. Dar studentaudamas susiradau Rimą iš Anykščių. Sukūrėme šeimą.
 
Korespondentas. - Ar gyvendamas Vilniuje buvote girdėjęs, kad egzistuoja toks Bagaslaviškio miestelis.
 
Gediminas Žilinskas. - Nei aš, nei Rima apie tai nežinojome. Baigiantis studijoms reikėjo pagalvoti apie darbą. Gal jeigu būčiau labai norėjęs, būčiau gavęs paskyrimą į kurią nors Vilniaus mokyklą, bet, pasitarę su Rima, nusprendėme laimės paieškoti toliau nuo sostinės. Apvažiavome nemažai rajonų, kol pagaliau sustojome Širvintose. Tuometinis Švietimo skyriaus vedėjas Kazys Baronas maloniai priėmė ir pasiūlė dirbti Bagaslaviškio vidurinėje mokykloje. Sutikau, nes ši vietovė beveik pusiaukelėje tarp Vilniaus ir Anykščių. Neprieštaravo ir Rima. Taip ir įsikūrėme čia 1984 metais. Iš karto radome bendrą kalbą su tuometiniu kolūkio pirmininku Juozu Černiausku. Jis labai apsidžiaugė sužinojęs, kad domiuosi bitėmis...
 
Korespondentas. - Vilnietis domisi bitėmis. Kažkaip keistokai skamba.
 
Gediminas Žilinskas. - Vilniuje bičių tikrai neturėjome, bet jų turėjo kaime gyvenantis mano senelis. Tai jo dėka susibičiuliavau su bitėmis. Ir dabar be jų neįsivaizduoju savo gyvenimo.
 
Korespondentas. - O kaip į šitą jūsų pomėgį reagavo žmona?
 
Gediminas Žilinskas. - Netrukdė ir netrukdo. Netgi atvirkščiai - žmona padeda prižiūrėti bites. Šito užsiėmimo nesikrato ir dukra Joana, kuri šiemet lanko Bagaslaviškio I. Šeiniaus pagrindinės mokyklos 10-ąją klasę. Sūnus Mantas šiuo metu mokosi Kauno aukštesniojoje kraštotvarkos ir verslo mokykloje. Jo specializacija - bitininkystė. Kaip matote, su bitėmis draugauja visa mūsų šeima.
 
Korespondentas. - Turite pamokų Bagaslaviškio pagrindinėje ir Gelvonų vidurinėje mokykloje. Gal jūsų pomėgiu susidomėjo ir mokiniai?
 
Gediminas Žilinskas. - Specialių bitininkų būrelių mokyklose neturime. Tačiau tiems mokiniams, kurie domisi bitininkyste, padedu individualiai. Vienas iš tokių - mano kaimynas Audrius Griškevičius. Tikiuosi, kad iš jo išaugs tikras bitininkas.
 
Korespondentas. - Jeigu jau kalbame apie bites, tikiuosi, kad jūs ne bitininkas-teoretikas.
 
Gediminas Žilinskas. - Tikrai taip. Turiu 40 bičių šeimų. Kaip sakiau, jas prižiūrime kartu su visa šeima. Darbų - per akis. Anksčiau bandėme laikyti gyvulius - turėjome karvių, kiaulių ir t.
t. Dabar visko atsisakėme. Liko tik paukščių. Visą dėmesį ir jėgas skiriame bitėms.
 
Korespondentas. - Tad gal bitės - jūsų pragyvenimo šaltinis?
 
Gediminas Žilinskas. - Ne, tai tik priedas prie vargano mokytojo atlyginimo. Kad galėtum pragyventi vien iš bičių, reikia jų turėti ne mažiau kaip 200 šeimų. Ligi to mums dar toloka.
 
Korespondentas. - Tačiau medučio nestinga?
 
Gediminas Žilinskas. - Žinoma, ne. Tik sunkoka jį realizuoti. Rinka perpildyta medaus. Pavyzdžiui, Stakliškių midaus gamykla medų įsiveža iš Ukrainos, nes ten už jį moka daug pigiau. Daug kas priklauso ir nuo vasaros. Šiemet sezonas buvo puikus, sakyčiau, rekordinis - kiekviena bičių šeima mums padovanojo vidutiniškai po 62,5 kilogramo puikaus medaus. Tokių vasarų būna mažai. Pasitaiko "juodų" sezonų, kai iš bičių šeimos tegauni tik 10 kilogramų medaus. Tokie buvo 1995 metai. Tada bitininkams - grynas nuostolis.
 
Korespondentas. - O kur "dirba" jūsų bitelės?
 
Gediminas Žilinskas. - Toliau Bagaslaviškio apylinkių neiškeliaujame - surandame čia ir rapsų, ir grikių laukų, kitų medingų plotų. Taip ir sukamės.
 
Korespondentas. Sveikiname Jus su Tarptautine mokytojų diena ir linkime sėkmės bičiuliuojantis su... darbščiosiomis bitėmis.
 
Kalbėjosi Marijonas Barbaravičius
 
P. S. Visi, norintys artimiau pabendrauti su bitininku Gediminu Žilinsku, gali apsilankyti jo interneto svetainėje. El. paštas:medus@patiekalai.lt  http://medus.patiekalai.lt
 
******************************************************************************

Atgal