XXIX bitininkų šventė Marcinkonyse

 

Lietuvos bitininkų šventė
Rugpjūčio 6-7 dienomis Širvintų rajono bitininkai dalyvavo kasmetinėje Lietuvos bitininkų šventėje.
Į šventę važiavo mūsų rajono bitininkų draugijos pirmininkas Aleksandras Masiulionis kartu su bitininkais, ūkininkais ir bitininkas mėgėjas Gediminas Žilinskas su šeima.
Pateikiame bitininko Gedimino įspūdžius:

- Lietuvos bitininkų šventė vyksta kasmet pirmą rugpjūčio savaitgalį. Šiemet buvo jau 29-oji šventė. Ji vyko Varėnos rajone, Marcinkonių kaime. Į Marcinkonis suvažiavo daugybė bitininkų iš visos Lietuvos. Įvairių rajonų bitininkų draugijos važiavo organizuotai, užsisakę autobusus, su šeimomis.
Nors visą šeštadienį lijo lietus, nemačiau nė vieno surūgusio bičiulio. Nuo pat ankstaus ryto minios žmonių šurmuliavo parodoje - mugėje. Kas šiaip žiūrinėjo, kas šnekučiavosi, kas pirko bitininkystės inventorių, vaistus bitėms, tarą medui fasuoti, suvenyrus, vaško žvakes, medaus produktus ir panašiai. Šventėje dalyvavo ne tik bitininkai su šeimomis, bet ir medaus vartotojai, kurie čia pasirūpino medaus atsargomis žiemai.
10 val. buvo aukojamos Šv. Mišios Marcinkonių bažnyčioje. Buvo šventinamas bičiulių suvežtas medus. Po mišių visi lankė Marcinkonių etnografinį muziejų. Prie Kastinio ežero, kur buvo įrengta stovyklavietė, skambėjo bitininkų himnas, atliekamas dainininko A. Lemano. Bitininkų pasveikinti atvyko LR žemės ūkio ministrė K. Prunskienė. Vėliau buvo paskelbti vykusių konkursų rezultatai ir apdovanoti nugalėtojai. Po apdovanojimų vyko koncertas.
Šventės metu norintys galėjo dalyvauti seminaruose, pavyzdžiui, labai įdomią paskaitą apie šiuolaikinio bitininkavimo ypatumus skaitė dr. A. Amšiejaus. Beje, dr. A. Amšiejus šiemet pripažintas bičių karaliumi už nuopelnus Lietuvos bitininkystei.
Vėliau bitininkai dengė stalus atsivežtom vaišėm, linksminosi, bendravo. Aišku, buvo ir midaus, degė laužas, vyko įvairios varžytuvės (gražiausio medaus korio ir kt.).
Dauguma bitininkų nakvojo palapinėse, automobiliuose. Buvo ir tokių, kurie atvyko šventės išvakarėse ir nakvyne pasirūpino iš anksto kaimo turizmo sodybose. Todėl mes labai apsidžiaugėme, kai vietiniai bitininkai pakvietė pernakvoti savo sodyboje už 10 km nuo poilsiavietės. Nesinorėjo per naktį mirkti palapinėse. Tad šiltai priimti pernakvojome, o anksti ryte buvome pakviesti pagrybauti. Atsigrožėti negalėjome Lynežerio gamtovaizdžiais. Prisirinkę voveruškų, papietavome. Labai patiko vietinio kaimo puošnios, tvarkingos senovinės sodybos. Apžiūrėję bityną, padėkoję bičiuliams Aldonai ir Jonui Badarams už nuoširdų priėmimą, atsisveikinome su Dzūkija iki kitos bitininkų šventės.

Bitininkas Gediminas Žilinskas

2005 Aug 19 paskelbė Širvinta

Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas Jonas Balžekas taria sveikinimo žodį šventės dalyviams.

Žemės ūkio ministrės Kazimieros Prunskienės sveikinimas.

Bičiulis Algirdas Amšiejus pripažintas bičių karaliumi.

Tas avilių gražumas...

Bitininkystės reikmenų mugė.

Gražiausio korio konkursas.

Širvintų rajono bitininkų draugijos pirmininkas džiaugiasi, jo korys pelnė trečią vietą.

Lietus neišgasdino bičiulių iš visos Lietuvos.

Bičių karaliaus A. Amšiejaus paskaita.

Bitynas Dzūkijoje.

Svečiuose pas bičiulį Joną Badarą.

Aviliukas spiečiams gaudyti.

Senovinis avilys - sodybos akcentas. 12 km už Marcinkonių miškuose tyvuliuoja Lynežeris... Spiečių gaudyklė, kurioje Dadano rėmeliai statomi šonu. Lynežerio sodybos viena už kitą gražesnės...

Titulinis Naujienos  Produktai  Bitynas Motinėlės Bičių ligos Spietimas Medus  Receptai  Galerija Links Atsiliepimai Kontaktai